Yoga met je Hart

Het hart als electromagnetisch veld

Hartcoherentie kennen we eigenlijk al uit ervaring. Ben je wel eens een ruimte binnengelopen waar de spanning te snijden was? Of dat je voelt dat iedereen op dezelfde golflengte zit? Dan komt omdat we continue onze mentale-emotionele-gedragsstatus uitzenden.

Het hart is de meest krachtige generator van elektromagnetische energie in ons lichaam. Ons hart is het grootste ritmische elektromagnetische veld van alle organen in het lichaam. Dat betekent ongeveer 60 keer groter in omvang (amplitude) en 5000 keer sterker dan de elektrische activiteit die de hersenen genereren.

En, het veld van het hart kan ruim een meter buiten het lichaam worden waargenomen, in alle richtingen. Onderzoekers van het HeartMath Instituut toonden aan dat dit veld verandert in verschillende staten van emotioneel welzijn en dat het informatie uitzendt dat anderen kunnen waarnemen.

We leven letterlijk in elkaars elektromagnetische veld. En hoe we dat veld vullen heeft directe invloed op ons vermogen uit te zenden en te ontvangen van de werkelijke betekenis. Ongeacht de woorden die we gebruiken of horen. Met andere woorden, als het hart op één lijn met de intentie is, zijn we meer authentiek en meer betrokken. We stemmen af. We verbinden.

Het intelligente hart

Als we zeggen dat iemand intelligent is bedoelen we zijn/haar intellectuele vermogens, oftewel hersenkwaliteit en niet het hart. Maar onderzoek heeft aangetoond dat het hart slim is. De hersenen in het hoofd volgen plichtsgetrouw de berichten die vanuit een ander brein worden verzonden, “de hersenen van het hart”. Het hart is niet slechts een pulserende massa spieren, het is een zeer gevoelig instrument dat belangrijke informatie langs 4 verschillende wegen met de hersenen communiceert.

Yoga met je Hart

Neurologisch: met elke hartslag wordt er een stoot neurale energie naar de hersenen gestuurd. Het brein van het hart ontvangt hormonale gegevens terug; hartslag en bloeddruk gegevens, vertaalt deze in neurologische impulsen en stuurt deze informatie naar de hersenen in het hoofd via de vagus zenuw en de zenuwen in de wervelkolom.

Biochemisch: het hart produceert het “balanshormoon” ANF. Dit reguleert bloeddruk, lichaamsvloeistofbalans en elektrolytische homeostasis. Bovendien oefent het invloed uit op de bloedvaten, nieren, bijnieren en regulerende zones van de hersenen. ANF verhindert ook het vrijkomen van stresshormonen en speelt een positivie rol in het immuunsysteem.

Biofysisch: met elke slag genereert het hart een krachtige drukgolf die snel door de aderen loopt, veel sneller dan de bloedstroom. Deze golven veroorzaken wat wij kunnen voelen als onze pols.

Energetisch: het hart produceert een magnetische veld dat ongeveer 5000 maal sterker is dan het veld dat de hersenen uitzenden. Zijn kracht beïnvloedt elk deel van ons lichaam en straalt zelfs buiten ons lichaam uit.

Het resultaat van dit alles is dat ons hart de rest van ons lichaam beïnvloedt. Je hebt geen keus. En onze emoties en gevoelens beïnvloeden ons hart. Hierin heb je wel een keus.

Door bewust te veranderen naar een positief emotionele staat kun je de informatie die je hart naar je hersenen stuurt beïnvloeden op manieren die goed voor je zijn. Dat is gezond, het is slim en het is snel.

Hartcoherentie

Terug naar Hartcoherentie workshop.

Wat is Flow

Hoe doe je het: techniek