Standvastig

Standvastigheid is een kracht. Vooral innerlijke kracht, en die kun je beter voelen als je lijf ook echt sterker wordt. De andere helft is de kunst om naar binnen te keren, bij jezelf te blijven.
Oefening:
Sta stevig en recht, goed in contact met de aarde. Knieën niet op slot, je staartbeentje iets ingetrokken en met een recht rug en nek, je kin iets ingetrokken.
Adem rustig.
Ga met je aandacht naar je voetzolen, of zelfs dieper in de aarde onder je.
Met je inadem gaat je aandacht omhoog door je benen naar je hart.
Uitadem van je hart omhoog door je kruin naar de hemel boven je.
Inadem weer terug naar je hart.
Uitadem terug naar de aarde.
Adem zo tot je in de stilte komt.
Verblijf daar zolang je wilt.

Oefening:
Vraag je af: hoe wordt ik beinvloed door wat anderen zeggen?
Hoe reactief ben ik? (zeg ik overal iets op terug, of heb ik altijd een mening?)
In hoeverre word ik geleef door wat de wereld mij voorschotelt?
Of juist door wie ik zelf ben?
Wat moet ik doen om bij mezelf te blijven, in mijn midden te blijven?
Of moet ik daarvoor dingen laten?

Terug naar Doen en Laten