Verdieping

De lessen hebben vaak een rode draad.
De oefeningen zijn dan gebaseerd op de yogafilosofie en andere levenswijsheid. Dat is soms pittige kost maar bevat veel wijsheid. Daarom heb ik de informatie hier opgeschreven. Om na te lezen en te verdiepen. Daardoor wordt je wijzer. En de oefeningen helpen je om de verdieping in je lichaam te integreren.