seal yin yoga

Yoga is meer dan bewegen alleen, het is een levenswijze

Yoga nodigt je uit te kijken naar je eigen doen en laten. Zijn er dingen die we meer kunnen doen, of die we beter kunnen laten? Het is een zoektocht naar wie je werkelijk bent, de weg naar geluk. We deden hier een lessenserie over in de jongerengroep. Hoewel niet benoemd, ging het over fatsoensregels, leefregels zoals die in de yoga belangrijk zijn, de yama’s en niyama’s.

Jouw kwaliteiten

De eerste les hebben we het in de jongerenles gehad over een mooie kwaliteit. Wat kan jij goed? Luisteren? Samenwerken? Sporten? Iedereen heeft minstens een paar sterke eigenschappen.
Maar dan is de vraag: moet je er iets voor doen om die eigenschap te onderhouden? En wat dan? Wat moet je doen en laten om je doel te bereiken?
Als ik goed naar anderen kan luisteren, is dat dan altijd zo? Nee, als ik moe of druk ben, dan heb ik geen ruimte voor de ander.
Dus wat doe ik om mijn mooie kwaliteiten verder te ontwikkelen?

Antje Fokkema in de boom

Van binnen ben je heel

De tweede week kijken we naar zuiverheid van binnen.
Wat kun je doen om je lichaam zuiver te houden?
Als je eet, kun je aan je lichaam merken of het goed voor je was?
Als je dingen doet: film kijken, uitgaan, sporten, lezen, kun je dan aan je lichaam merken of het heilzaam was?
Dit is een onderzoek naar de subtiele signalen van je lijf.
Je lichaam “praat” tegen je. Het gaat er om te onderzoeken welke activiteiten en welk voedsel jouw lichaam goed doen. En dat is voor iedereen anders. Je lichaam is je innerlijke kompas en laat je weten wat je beter kunt doen en wat je beter kunt laten.
In de les hebben we het lichaam los gemaakt en soepel. En we hebben het “gevoed” met zuurstof en energie uit de lucht.
Artikel over pijn.

Geweldloosheid

Les drie gaat over geweldloosheid, het belangrijkste principe in de yoga. We zijn allemaal tegen geweld, maar zijn we er zelf vrij van? Wensen we nooit eens iemand weg? Misschien slaan we er niet op los, maar soms….. als blikken konden doden? Is dat ook geweld? Ja, want de ander voelt zo’n blik. Het raakt, doet pijn. Tegelijk doe je ook jezelf geweld aan. Wat je een ander wenst slaat ook bij jou naar binnen.
Maar waar komt geweld vandaan?
Altijd uit onvrede. En onmacht daarmee om te gaan. En het wordt erger als we de symptomen van onvrede niet herkennen of negeren. Vaak gaat er angst aan vooraf. Of we zijn boos op iemand omdat die iets doet wat we onszelf niet toestaan. We zijn te streng op onszelf.
Vaak zijn we moe, of we hebben op zo’n moment te weinig zelfvetrouwen. Van die dagen dat iedereen ons voor de voeten loopt.
Wat kun je doen?

Krijger op zeebodem

Oprecht zijn

Les 4 gaat over oprechtheid. Dat gaat vooral over jezelf: zuiver zijn, zou je kunnen zeggen. Daarvoor moet je jezelf onder ogen zien. En durven toegeven als er iets niet klopt. Je vindt bijvoorbeeld dat alle mensen gelijk zijn, maar je bent extra alert als je iemand ziet met een donkere huidskleur. Daar klopt iets niet. Als je het onder ogen durft zien, zal het ook veranderen. Vooral jouw deel dat je een deel van de mensen niet vertrouwt zal veranderen.

Hoe word je oprecht? Rust geeft je de ruimte om naar jezelf en je overtuigingen te kijken. Jezelf bevragen gaat niet als je het druk hebt. Want alleen in stilte komen goede ideeën en oplossingen naar boven.

Oefening

Sta stevig op je benen: OPRECHT worden begint met RECHTOP staan. Zoek je een oplossing voor een probleem? Doe de test.

Niet Stelen

Les 5 gaat over niet stelen. Over de achterliggende redenen. Als je iets wilt hebben dat niet van jou is, dan ben je niet tevreden met wat je hebt. Sterker: je bent niet tevreden met wie je bent. Of eigenlijk: met wie je denkt dat je bent. Want in wezen ben je natuurlijk goed zoals je nu bent. Alleen vind je dat zelf niet. We hebben allemaal dat stemmetje van ons ego dat altijd meer wil, of mooier of beter, dat zegt dat we niet goed genoeg zijn. Het overstemt onze andere stem die meer bescheiden is, die rust, ruimte en wijsheid is. Hoe kun je dat ego kalmeren?

Onthechten

Dat is moeilijk. Als je een nieuw huis hebt ben je apetrots; het is mooier en groter dan de huizen van je vrienden en je hebt aanzien gekregen. Kortom, er is een heftige positieve emotie. Maar dan brand je huis af. Je bent verschrikkelijk boos of verdrietig of zelfs depressief. Je beweegt tussen pieken en dalen. Dan ben je gehecht.
Mensen die ernstig ziek zijn geweest en de dood in de ogen hebben gekeken zijn soms heel wijs, rustig en vrolijk. Ze raken niet meer ondersteboven als het leven tegenzit. Hoe kan dat?

Meditatie op de zeebodem Antje Fokkema

Bescheidenheid

Bescheidenheid, nederigheid, of beter, het engelse humility. Niet zo’n hippe eigenschap in deze tijd, maar wel een hele mooie. Bescheidenheid brengt je een realistische kijk op de wereld. Je ego zit immers niet meer in de weg. Hoe doe je dat? Lees maar over het groene draakje.
Mag je als bescheiden mens nog wel je kracht tonen? Ja juist wel. De sterkste mensen in de geschiedenis waren zeer bescheiden: Mahatma Gandhi, Franciscus van Assisi, moeder Theresa, en zo ken je er nog wel een paar. Misschien is kracht juist wel een gevolg van bescheidenheid.

Nog een oefening: als je trots bent, vraag je af of het helemaal alleen jouw verdienste was, of dat je geholpen bent door anderen of het toeval. Je zult zien, je wordt nog trotser, maar dan op je team.

Standvastigheid

Standvastigheid, evenwichtigheid maakt je gelijkmatiger. Niet saaier, maar wel minder gevoelig voor de woelige wereld om je heen. En dus rustiger, meer jezelf. Van bomen kun je veel leren; het is fijn om in de buurt van een grote stevige boom te zijn. Toch kunnen bomen alleen blijven staan als ze in de wind kunnn bewegen, anders knakken ze. En als ze reageren op de buitenwereld zoals de seizoenen. Hoe word je standvastig?

Rust

Lekker slapen is niet vanzelfsprekend. Daarvoor is rust in je hoofd is een voorwaarde. Bovendien rust in je lichaam en voldoende energie om te kunnen inslapen. En als je dan halverwege wakker wordt, kun je heel bewust je lichaam stukje voor stukje ontspannen en in jezelf een mantra reciteren.

Alleen in de stilte vind je jezelf. Daar zijn de antwoorden op al je vragen, daar is de rust, kortom: thuiskomen.

Je kunt je leven veranderen; mooier maken en meer de moeite waard. Je kunt dicht bij jouw levensdoel komen. Maar daarvoor moet je jezelf onder de loep leggen. Om je eigen functioneren onder de loep te nemen heb je moed nodig. En ook voor duizenden andere spannende gebeurtenissen in je leven.

Je ziet, prachtige kwaliteiten die wij allemaal in ons hebben bepalen ons doen en laten en worden erdoor gevormd.