6: Ajna

Zesde chakra, Ajna betekent opdracht

kalme zeeVanuit een helder weten wat je opdracht is, sla je je weg in. Ieders opdracht is anders, dat kun je zien aan de verscheidenheid aan uitdagingen die mensen in hun tegen tegen komen.
Wat heb je te leren in dit leven.
Chakra 1, 2 en 3 gaan over lichamelijk en maatschappelijk welzijn.
Deze instinctieve drijfveer hebben dieren ook. 4, over intuïtie, kan worden gevoeld.
5: intuïtie kan worden gehoord.
In het vijfde chakra vindt zuivering plaats van alles wat we tot dan toe hebben ontdekt. Uit een scala van mogelijkheden, ervaringen en verlangens destilleert zich de pure essentie.
Vanuit de essentie is het mogelijk in het 6e chakra onderscheid te maken tussen instinct, intuïtie en wezenlijke opdracht.
Je ontmoet je ware zelf, hoger zelf, innerlijke wijze, innerlijke bron, stille getuige, toeschouwer, ziener, goddelijke kern.
Vereenzelvig je niet met je rol, neem waar vanuit de positie van stille getuige die zonder oordeel of bemoeienis is.

Ligging: midden in het hoofd, ter hoogte van de wenkbrauwen
In je hoofd: lijn van boven de beide oren naar binnen en van 3e oog naar achter, dan op het kruispunt.
Vlak daaronder: de 2 nekwervels, atlas en de draaier. Als die niet goed functioneren zijn we stijfhoofd, we denken ook star.

Starheid kan ook in het kijken: schokkerig.
Samenwerking van de ogen geeft meer diepte.
Kijken = 3e chakra, is naar buiten gericht, fragmentarisch en selectief.
Zien = 6e chakra, is ontvankelijk en heeft oog voor het geheel.
Spanning en chaos in het hoofd maakt de ogen onrustig en veel knipperen.
Gebied: bovenste 2 nekwervels, de atlas en de draaier
Reflectie op: beide hersenhelften, voorhoofdsholte
Hypofyse en epifyse zijn elkaars werk- en gevoelsorgaan
Bioritme, regulatie van klieren met inwendige afscheiding, beweeglijkheid van het hoofd
Inzicht, wijsheid, onderscheidingsvermogen
Tijd: in samadhi staat de tijd stil
Leeftijd: 30-36/35-42

Ajna betekent ook: “niet weten”: het denken stijgt uit boven beredeneren.
In ons bewustzijn is altijd een samenspel tussen denken (vormen van beelden) en voelen (ervaren). Iets prikkelt ons gevoel, dit roept een herinnering op en dan volgt de actie, b.v. hoofdpijn.
Voelen, herkennen, reageren en dan weet je wat de reden is van je hoofdpijn.
Als het 6e chakra open is valt de factor tijd weg. Voelen en denken is dan tegelijk, dat is inzicht zonder redenatie = “niet weten”, de waarheid komt van binnenuit: eureka, er gaat een lichtje op, het kwartje valt. Vaak in een droom of in meditatie.

Ajna is niet verbonden met spieren of een zintuig, het is geestkracht, de bevelvoerder van het hele energiesysteem.
De 2 fysieke ogen zien het verleden en het heden, het derde oog ziet de toekomst.
Non-dualiteit
Leren zien en patronen herkennen.
1e en 6e chakra zijn begin en eind: als je niet goed geaard bent kun je niet helder zijn, als je niet helder bent, kun je niet goed geaard zijn.
Mensen die leven vanuit hun hoofd lopen de kans zwevende intelligentie te worden.

De snelheid en kracht van het denken kunnen nauwelijks worden onderschat.
Je hoeft maar ergens aan te denken en het wordt in je energieveld realiteit. (tennisbal oefening: was je net gewend aan de tennisbal onder je schouder. Als je dan besluit het het niet te willen, gaan je spieren direct weerstand bieden en is er weer pijn.)

Denken in dagelijks leven is als een wild golvende zee. Als de golven zijn gaan liggen wordt het water helder en kun je in de diepte schouwen. Hiervoor is concentratie nodig: het langer vasthouden van een gedachte. Dan vloeien herinnering, gevoel en beeld samen tot een helder inzicht. Veel mensen kunnen twee dingen tegelijk te doen of denken. Sorry, maar dat kan niemand. Als je dat gevoel hebt, volgen je gedachten elkaar enkel in razend tempo op. Niet echt een verdienste, maar een aanwijzing om rust te nemen. Multitasken is geen verdienste maar een gebrek aan focus en rust.
Yoga is training van concentratievermogen, want niet-bewuste oefening is geen yoga.
Elke gedachte ontstaat vanuit een gevoelsprikkel die een herinnering oproept. Denken is nooit een volledig nieuw beeld maar een voortzetting van een oud denkpatroon.

Neusgaten: links meer open, dan is de rechterhersenhelft meer actief = meer emotionele, vrouwelijke, creatieve manier van denken.
Rechterneusgat meer open = mannelijke, rationele manier van denken meer actief, de linker hersenhelft.
Beide gelijk = meditatief moment waarop het 6e chakra open is.
Balans geeft inzicht. Dan meer begrip voor wat het leven betekent, wat het doel is en wie je bent.
5e chakra gaat over gedachten onbevooroordeeld toe laten. 6e chakra brengt ordening waardoor denken en voelen gelijkwaardig worden.
Dan ontstaat harmonie en dat geeft helder inzicht.

oefeningen

Jan KetelaarWe kennen het 6e chakra als we zeggen:
Ah, ik zie het
Eureka!
Het kwartje valt
Er gaat een lichtje branden
Die heeft het licht gezien

Als de energie goed stroomt
Kan zich concentreren
Heeft veel ideeën
Goed onderscheidingsvermogen
Helder inzicht
Staat open voor het spirituele
Kan goed visualiseren
Zonden en onzuiverheden wissen uit
In de buurt van zo iemand komt iedereen tot rust
Verheven boven alle soorten begeerten

Als de energie niet goed stroomt
Voelt energie van anderen en betrekt het op zichzelf, dus overgevoeligheid (exces)
Verward
Dwangmatig denken, denken tolt
Angst om gek te worden, om de controle te verliezen
Een sterke en zwakke lichaamshelft
Ongevoeligheid, onbewust van subtiliteiten (tekort)
Weinig verbeeldingskracht of nieuwe ideeën
Suf
Concentratieproblemen

gedicht

Laat

Vertraag.
Vertraag
Vertraag je stap

Stap trager dan je hartslag vraagt.

Verlangzaam.
Verlangzaam.
Verlangzaam je verlangen.

En verdwijn met mate.

Neem niet je tijd
En laat de tijd je nemen –
Laat.

Leonard Nolens

Chakra’s intro