Inspirerende teksten

De stille plek in jezelf

Voordat je de meditatie start kun je een mooie inspirerende tekst lezen.

Doe het langzaam, hardop en eventueel meerdere keren.

Je kunt ook af en toe, bijvoorbeeld elke minuut een zin van je tekst lezen en dan door je heen laten gaan.

Dit kan je helpen om je geest te richten op iets positiefs.

Inspirerende teksten

Meditatie op de zeebodem Antje Fokkema

Gedicht

Er is alleen maar Nu

Herinnering brengt schaamte

Er is alleen maar NU

Vooruit denken brengt angst

Er is allleen maar NU

Het NU is de herinnering van morgen

Het NU schept de toekomst

In het NU is geen probleem, geen angst, geen schaamte. (vrij naar Marianne Fredriksson, Het boek Eva)

Inspirerende teksten

We zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring opdoen. (Yogi thee)

Eénzijn wordt bereikt door je zelf te (h)erkennen. (Yogi thee)

Houd van wat er komt door te houden van wat er is geweest. (Yogi thee)

Inspirerende teksten

Krijgerserie houding 1

Daglicht

Sta met mij in de tuin van heden.

Vang het licht zolang het is,

Roep het donker niet, het komt vanzelf.

Spreek niet van verleden,

Leg op de toekomst geen beslag,

Zie deze dag als aanvang,

Belofte van een nieuw begin.

Ontwaar de glans en kom mij daarin nader,

Geef dit moment tot in de kleinste ruimte zin. (Marijke van Hooff)

Inspirerende teksten

Verdieping in yoga

Overweging

Zwijg,

Wees stil,

Bewust.

Want daar in jouw hart,

Is de geest in gebed.

Luister en leer.

Open je en vind

hartenwijsheid. (anoniem)

Inspirerende t

Yoga met je Hart

Gedicht

Er loopt een weg van jouw hart naar het mijne.

En mijn hart weet het,

Want het is rein en puur als water,

En als het water stil is,

Kan het net als een spiegel

de maan bevatten. (Rumi)

Inspirerende teksten

Yoga met je Hart

Laat uw wens mijn verlangen worden.

Laat uw wil in mijn daden blijken.

Dat ik uw woord lere spreken, Geliefde.

Laat uw liefde mijn credo worden. (Hazrath Inyat Khan)

Inspir

lelie Yoga met je Hart

Wijsheid

Geluk plukken

Geluk is daar waar men het vindt,

zelden daar waar men het zoekt.

Het hangt meer af van onze bereidheid het te plukken,

dan van onze pogingen het te bereiken. (J.P. Senn)

Inspirerende teksten

Antje Fokkema